วัดจูซนจิ

SCROLL DOWN

เกี่ยวกับวัดจูซนจิ

วัดจูซนจิตั้งอยู่บนเนินเขาที่ชื่อว่า “คังซัง” จึงมักถูกเรียกว่า “วัดคังซัง จูซนจิ” ตามบันทึกของวัด กล่าวไว้ว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.850 โดยเอนนิน (จิคาคุ ไดชิ) พระผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดอารามใหญ่เอนเรียคุจิและเจ้าอาวาสคนที่สามของนิกายเทงได เอนนินยังเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้จดบันทึกประวัติการเดินทางท่องเที่ยวและการเรียนรู้พุทธศาสนาของตนเองในทวีปที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกด้วย

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 11 คิโยฮิระ ลอร์ดคนแรกแห่งโอชู ฟุจิวาระ ได้เริ่มสร้างกลุ่มของวัดขนาดใหญ่อันประกอบด้วยอาคารและเจดีย์ขึ้นมาที่นี่ ตามอาสุมะ คากามิ (ประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการของโชกุนสมัยคามากุระ) กล่าวไว้ว่ามีอาคารและเจดีย์รวมกว่า 40 แห่งและนักบวชกว่า 300 รูป

คิโยฮิระตั้งใจจะให้วัดจูซนจิเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณผู้ตาย ทั้งของมิตรสหายและศัตรู ในช่วงที่มีความขัดแย้งอย่างมากในเขตโทโฮคุช่วงปลายศตวรรษที่ นอกจากนี้คิโยฮิระยังต้องการสร้างอนุสรณ์สันติภาพตามหลักพุทธศาสนาด้วย

ในการกล่าวคำมั่นเพื่ออุทิศให้วัดจูซนจิ หรือกันมง คิโยฮิระเขียนไว้ว่า ผู้ที่ท่องเที่ยวผ่านมา จะได้รับคำอวยพรและการต้อนรับอย่างมีความผูกพันจากพระพุทธเจ้าโดยไม่คำนึกถึงสถานภาพ คุณความดีของวัดจูเซนจินี้จะถูกแจกจ่ายออกไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันแก่ทุกคนที่ต้องการมัน

โมโตฮิระ บุตรชายของคิโยฮิระได้สานต่อวิสัยทัศน์และความตั้งใจของบิดาโดยตั้งใจสร้างวัดอันยิ่งใหญ่ คือ วัดโมทสึจิขึ้น โดยวัดแห่งนี้สร้างเสร็จในสมัยของฮิเดฮิระ ซึ่งเป็นบุตรชายของเขา ฮิเดฮิระยังตั้งใจจะสร้างวัดมุเรียวโคอินด้วย วัดนี้อยู่ใกล้กับยานากิ โนะ โกโชะ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเขตปกครองเหนือคนหลายกลุ่ม ในเขตโทโฮคุที่ดูแลโดยโอชู ฟุจิวาระ

ตระกูลฮิราอิซุมิเจริญรุ่งเรืองมาเกือบหนึ่งร้อยปีท่ามกลางความสงบสุขและอุดมสมบูรณ์ แต่หลังจากนั้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 สภาเกียวโตและเรื่องฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับการปกครองของมินาโฒโตะ โนะ โยริโทโมะในคามาคุระได้ฉุดฮิราอิซุมิลงสู่ความวุ่นวายทางการเมือง

เมื่อมินาโมโ โนะ โยชิสึเนะ น้องชายและนายพลคนเดิมของโยริโทโมะ ต้องออกจากตำแหน่งแล้วลี้ภัยไปทางเหนือของฮิราซุมิ หลังจากถึงจุดที่จะลี้ภัยแล้ว ฮิเดฮิระ ผู้เป็นองครักษ์ได้ล้มป่วยและเสียชีวิต และยาสุฮิระ ทายาทของฮิเดฮิระ ไม่สามารถหรือไม่ต้องการให้โยชิสึเนะรับตำแหน่งและความกดดันต่อจากโยริโทโมะ จึงทำร้ายเขาจนเขาต้องฆ่าตัวตายในช่วงต้นปี 1189 อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ทำให้โยริโทโมะไม่พอใจ เขาจนโจมตียาสุฮิระจนนำไปสู่จุดสิ้นสุดของราชวงศ์โอชู ฟุจิวาระ

ชะตาของวัดจูซนจิเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในช่วงต่อมาซึ่งก็คือสมัยคามาคุระ ในปีค.ศ.1337 เกิดไฟไหม้ทั้งอาคารของวัด เจดีย์และสมบัติล้ำค่าต่างๆ อย่างไรก็ตามสมบัติล้ำค่าของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมกว่า 3000 ชิ้นยังคงหลงเหลืออยู่ อาทิเช่น อาคารคงจิคิโด อาคารทองอมิตรพุทธซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้รับเลือกให้เป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชิ้นแรก ความสำคัญของสมบัติในวัดจูซนจินี้คือสิ่งของเหล่านี้รวมกันเป็นชุดคอลเลคชั่นล้ำค่าของงานศิลปะหลากชนิด อาทิ งานแล็กเกอร์ งานไม้ งานโลหะ งานย้อมและงานด้านลายมือ ซึ่งล้วนแต่แสดงถึงความเป็นสุดยอดในงานศิลปะทางพุทธศาสนาสมัยเฮอันในซีกตะวันออกของญี่ปุ่นด้วย

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะมีคุณค่าต่อทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนวัดจูซนจิ และช่วยท่านให้สัมผัสประสบการณ์ทั้งความฝันของโอโช ฟุจิวาระ แห่งราชวงศ์ฮิราอิซุมิและพรของพระพุทธเจ้า

จุดแบ่งขอบเขต

เนินทสึคิมิซากะ

ทางเดินหลักสู่วัดจูซนจิถูกเรียกว่าเนินทสึคิมิซากะ (เนินชมจันทร์) ทั้งสองข้างทางจะมีต้นสนซีดาร์ที่ปลูกโดยตระกูลดาเตะแห่งเซนไดมากว่าสามถึงสี่ร้อยปีอยู่ ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงสมัยโทคุกาวะ (1603-1868)

ห้องโถงหลักฮงโด

จูซนจิเป็นชื่อของทั้งเขตบริเวณและอาคารของวัดหลักที่มีการจัดบริการและพิธีกรรมขึ้นมากมาย มีนักบวชปฏิบัติงานที่นี่อยู่ 20-23 รายตลอดเวลา มีอาคารย่อยรวมกว่า 17 อาคาร โดยอาคารหลักได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 1909
รูปองค์หลักจะเป็น ชาคะ เนียวไร (พระพุทธเจ้าแห่งประวัติศาสตร์) ส่วนบริเวณแต่ละด้านจะมีไฟนิรันดร์ของวัดจูซนจิที่จุดด้วยเปลวไฟจากวัดเอนเรียคุจิซึ่งเป็นวัดหลักของนิกายเทงไดตั้งอยู่ เชื่อกันว่าเปลวไฟดังกล่าวลุกโชดช่วงมาตั้งแต่สมัยไซโจ ผู้ก่อตั้งนิกายเทงได
วัดจูซนจิได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการให้เป็นวัดในนิกายเทงไดที่สำคัญที่สุดในเขตโทโฮคุ

อาคารสีทองคงจิคิโด

อาคารคงจิคิโด สร้างเสร็จในปี 1124 เป็นอาคารแห่งเดียวของวัดจูซนจิที่สร้างในศตวรรษที่ 12 และที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ได้ อาคารโถงเล็กสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้อมิตา เนียวไร (พระพุทธเจ้าแห่งแสงสว่างที่ไม่สิ้นสุด) นอกจากหลังคาแล้ว บริเวณอื่นจะถูกเคลือบด้วยทองทั้งภายนอกและภายใน

พิพิธภัณฑ์ซังโคโซ

พิพิธภัณฑ์ซังโคโซเปิดขึ้นในปี 2000 เพื่อช่วยอนุรักษ์มรดกและสมบัติทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของวัดจูซนจิสำหรับผู้คนในอนาคต มรดกของประเทศและสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญกว่า 3000 ชิ้นของวัดจูซนจิส่วนมากเก็บดูแลไว้ที่นี่ อาทิ พระพุทธรูป สุตระ เสบียงที่ถูกฝังของลอร์ดโอชู ฟุจิวาระ ฯลฯ

วิธีเดินทางมา

202 โคโรโมโนเซคิ ฮิราอิซุมิ อืวาเตะ 029-4102
โทรศัพท์ 0191-46-2211 โทรสาร 0191-46-2216

ค่าเข้าชม

[ค่าเข้าชม]คนจิคิโด พิพิธภัณฑ์ซังโคโซ พระคลังสุตระ อาคารอยู่อาศัยคงจิคิโด(เดิม)

รายบุคคล แบบกลุ่ม (30 ท่านขึ้นไป) แบบกลุ่ม (100 ท่านขึ้นไป)
ผู้ใหญ่ 800เยน 720เยน 640เยน
นักเรียนระดับมัธยมปลาย 500เยน 450เยน 400เยน
นักเรียนระดับมัธยมต้น 300เยน 270เยน 240เยน
นักเรียนระดับประถม 200เยน 180เยน 160เยน

คำถามที่พบบ่อย

การเที่ยวชมทั้งหมดใช้เวลาประมาณกี่ชม.

คิดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม.

ถ้าต้องการติดต่อใช้บริการไกด์นำเที่ยว มีให้บริการหรือไม่

มีไกด์นำเที่ยวไว้ค่อยให้บริการ โดยรายละเอียดนั้น กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรง
ไกด์ท่องเที่ยวฮิระอิซูมิ (นำเที่ยววัดจูซนจิ)
สำนักงานไกด์แนะนำการท่องเที่ยวฮิระอิซูมิ
จ.อิวาเตะ นิชิอิไวกุง ฮิระอิซูมิโจว ซากาชิตะ
รหัสไปรษณีย์ 029-4102
เบอร์โทรศัพท์ 0191-46-4203 เบอร์แฟกซ์ 0191-46-4203
เวลาให้บริการ 9.00-17.00
องค์กรอิสระ สมาคมไกด์โกโตะฮิระอิซูมิ
สำนักงาน
จ.อิวาเตะ นิชิอิไวกุง ฮิระอิซูมิโจว ฮิระอิซูมิจิ ซูซูซาวะ 36-1
รหัสไปรษณีย์ 029-4102
จุดบริการแนะนำการท่องเที่ยว ภายในสถานีรถไฟฮิระอิซูมิ
จ.อิวาเตะ นิชิอิไวกุง ฮิระอิซูมิโจว ฮิระอิซูมิจิ อิซูมิยะ 76
รหัสไปรษณีย์ 029-4102
เบอร์โทรศัพท์ 0191-46-5710 เบอร์แฟกซ์ 0191-46-3518
เวลาให้บริการ 9.00-16.00 (ไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี)

มีที่ฝากของ หรือตู้ล๊อคเกอร์หยอดเหรียญหรือไม่

ภายในเขาของจูซนจิไม่มีบริการตู้ล๊อคเกอร์หยอดเหรียญ และสามารถใช้บริการตู้ล๊อคเกอร์หยอดเหรียญได้ที่บริเวณสถานีรถไฟฮิระอิซูมิ

สามารถพาสัตว์เลี้ยง (เช่น สุนัข) เข้ามาในบริเวณได้หรือไม่ หรือว่าพามาเที่ยวด้วยได้หรือไม่

สามารถพาเข้ามาเดินเล่นภายในบริเวณได้ แต่ในส่วนบริเวณของคงจิคิโดและซังโคโซนั้น ภายในอาคารที่เปิดให้เข้าชมนั้นไม่สามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าได้ ถ้าท่านที่มา 2 ท่านขึ้นไป ต้องขอความกรุณาผัดกันเข้าชมภายในอาคาร และมี 1 ท่านที่คอยอยู่กับสัตว์เลี้ยงด้านนอกอาคารไม่ให้คาดสายตา

ทางด่วนที่ใกล้ที่สุดคือที่ไหน

ทางด่วนที่ใกล้ที่สุดคือ (ช่องทางขึ้นลงทางด่วนของทางหลวงโทโฮคุ ฮิระอิซูมิ มาเอะซาวะ)
กรุณาตรวจสอบด้วย Google map

ที่จอดรถที่ใกล้ที่สุดคือที่ไหน (มีผู้สูงอายุ หรือท่านที่ไม่สะดวกในการเดินไกลๆ )

ที่จอดรถเอกชน (ที่จอดรถซากะโนะอุเอะ (30 คัน) )เป็นที่จอดรถที่ใกล้ที่สุด จากที่จอดรถของเขต ขึ้นเนินทสึคิมิซากะจูซนจิ จะสามารถมองเห็นทางเดินขึ้นด้านหน้าของจูซนจิได้

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางและวิธีการเดินทางไป หรือติดต่อเรื่องที่พัก และอื่นๆ

เวบไซต์ของสมาคมการท่องเที่ยวฮิระอิซูมิ มีข้อมูลมากมาย ให้ได้อ่าน
ไกด์การท่องเที่ยวฮิระอิซูมิ (ฮิระอิซูมินาวิ) (สมาคมการท่องเที่ยวฮิระอิซูมิ)

ได้ประทับตราสัญญาลักษณ์ทั้งหมดกี่อันคะ

จุดที่มีตราประทับสัญญาลักษณ์ที่สามารถประทับได้ทั้งปี อยู่ 3 ที่คือ ที่ หออาคารกลาง ซันโคโซ และที่คงจิคิโด และยังมีตามอาคารเล็กภายในเขาอีก รวมทั้งหมดถึง 11 จุด

สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ถึงกี่โมง และสามารถเข้าชมได้ถึงกี่โมง

เวลาปิดของอาคารคือ 17.00 น. ดังนั้นท่านจึงควรซื้อตั๋วเข้าชมก่อนเวลาปิดอย่างน้อย 10 นาที (16.50 น.)
ในช่วงฤดูหนาว (วันที่ 4 พย. – 28 กพ.) เวลาปิดอาคารคือ 16.30 น.
ในกรณีที่ซื้อตั๋วก่อนเวลาปิด 10 นาที เนื่องจากเวลาเหลือน้อยมาก จะไม่สามารถเข้าชมซังโคโซได้ ขอให้ท่านเข้าชมในส่วนของคงจิคิโดเพียงอย่างเดียว

Instagram

เรียนรู้เพิ่มเติม